Keď sa čas zastaví | When time stands still

12. december 2016 at 0:30 | Ivie |  Zo života
Rozhodla som sa, že niektoré články budem písať dvojjazyčne, teda po slovensky a po anglicky. Možno niekto z čitateľov (momentálne 0, možno sa podarí v blízkej budúcnosti získať 1 alebo 2!) má záujem zlepšovať si svoju angličtinu, alebo si čítať po anglicky s prekladom, tak sa pokúsim o čo najbližší preklad. Dvojjazyčné články budú zvýraznené v nadpisoch.

Pre anglickú verziu otvorte Celý Článok | For the english version open full article

Momentálne som doma keďže som tento týždeň skončila výšku na Vianoce. Mám neuveriteľne veľa práce, ale akosi som sa s tou Vianočnou náladou rozhodla venovať kompletne novému projektu - tomuto blogu - a už dlho som sa pre svoje štúdium nezanietila tak ako pre tento blog! Prokrastinácia má svoje plusy aj mínusy...(väčšinou mínusy)

Stojím na dôležitej križovatke a moje rozhodnutie bude mať obrovský vplyv na môj každodenný život. Áno - chcem si prefarbiť vlasy. Už niekoľko rokov mám dosť silný blond melír a vlasy ako zo slamy ale ja nie som človek trpezlivý tak sa snažím nájsť farbu ktorá by korespondovala mojej prirodzenej farbe vlasov. Začínam mať ale pocit že sa biliónové firmy pre farby na vlasy spikli proti ženám a do 50-tich krabičiek si podávali asi 3 variácie farieb. (Koľko krát ešte napíšem slovo farba v tomto paragrafe?)

Čo sa týka serióznejších vecí. chcem v skratke vysvetliť prečo som si založila tento blog.
Blíži sa pre mňa koniec vysokej školy. Som bezradne nerozhodná a nemám poňatia o tom, čo chcem robiť ked skončím. Je možné, že si budem hľadať prácu v škole - ako podpora pre Slovenských a Českých detí - ktorých je tu celkom veľa! Po 8 rokov v tejto krajine si ale musím trochu oprášiť slovenčinu...Aj tento článok mi trvalo hodiny napísať! (A niekedy asi nedávam zmysel)

Dajte mi vedieť v komentároch, či by ste mali záujem o články o angličtine. Možno vás zaujíma, ako sa prekladajú isté frázy alebo nejaký slang - s radosťou pomôžem!


Pre zaujímavosť prikladám foto z Leeds kde študujem keď bola krásna obloha (trochu som to prehnala so saturáciou)

Tak neskôr!
I decided I'm going to write some of my articles in two languages - that is slovak and english. Perhaps some of my readers (currently 0, in future possibly 1 or 2) would be interested in improving their english, or maybe read in english with a translation provided, so I'm going to try my best to give an accurate translation. Bilingual articles will be underlined in the title.

For the moment I'm at home seen as I've finished uni for Christmas this week. I have a crazy amount of work to do, but for some reason this Christmas spirit made me put all of my energy into a completely new project - this blog - and it's been a very long time since I've been this into doing something like I am into doing this blog! Procrastination has its pros and cons... (mostly cons)

I am currently at a crossroads in my life and my decision will greatly affect my daily life. Yes - I want to dye my hair. For a good few years now I've had blonde highlights and my hair's become super lifeless - I am not a patient person so I'm trying to find a dye that will match my natural hair colour. I'm starting to think that the massive hair dye corporations are conspiring against women and have apparently made 50 different hair dye boxes and put them all into 3 colour variations. (How many times can I write hair dye and colour in this paragraph?)

In terms of more serious stuff, I want to talk about why I decided to start this blog.
I'm nearly at the end of my time at university. I'm hopelessly indecisive and I have no idea what I want to do when I'm finished. It's possible that I will be looking for a job at a school - as an assistant for Slovak and Czech children - there are surprisingly many of them here! After 8 years of living here however my Slovak definitely needs some improving...Even this article (the Slovak version) took me way to long to write! (And very often I don't even make sense)

Let me know in the comments whether you'd be interested in more articles in english. Maybe you'd like to know how to translate certain phrases or slang - I'd be more than happy to help!

For your interest I've added a photo I took recently in Leeds where I study when the sky was beautiful (I went overboard with the saturation)

Laters!
 

1 person judged this article.

Comments

1 Seanik Seanik | 12. december 2016 at 0:47 | React

Yeah a few more in English, was a good read =)

2 beyondborders beyondborders | Web | 12. december 2016 at 0:52 | React

[1]: no it wasn't u liar

3 Romíí Romíí | Web | 14. december 2016 at 16:29 | React

Tak něco z angličtiny se vždycky hodí. Já ji teda v práci používám skoro každý den, ale ráda se naučím něco nového. c:

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama